Upravljanje voznim parkom

Inovativni i digitalni procesi u spremištu

Novo poslovno područje „Upravljanje voznim parkom i spremištima“ nudi proširenje već provjerenih ATRON-ovih rješenja vezano za ticketing i operativni kontrolni centar (ITCS / RBL). Pametna softverska rješenja serije RX povećavaju učinkovitost spremišta i dostupnost cjelokupnog voznog parka. Činjenica da manje vozila mora biti dostupno pruža prijevozničkim tvrtkama veće financijske mogućnosti kada je u pitanju kupovina novih vozila, na primjer vozila sa održivim pogonima.

Pritom je prava jedinstvena prodajna točka ATRON-ova infrastruktura koja se sastoji od učinkovitog softvera i hardvera. Podaci o vožnji (zadani/stvarni podaci) se zajedno s podacima o stanju vozila iz FMS/CAN gatewaya šalju spremištu i/ili radionici te vanjskim softverskim rješenjima - uživo i u stvarnom vremenu. Tako radni procesi postaju učinkovitiji te se smanjuju troškovi za administrativne aktivnosti.

ATRON-ove usluge ukratko:

 • objedinjavanje podataka o vožnji (zadani/stvarni), FMS/CAN sabirnice, zemljopisnog položaja i podataka iz prijave vozača
 • upravljanje voznim parkom uključujući praćenje podataka o stanju vozila (FMS/CAN podaci)
 • praćenje stanja baterije i preostalih dometa kod alternativnih pogona – uživo i u stvarnom vremenu
 • evidentiranje kvarova vozila pomoću aplikacije ATRON Driver App RX
 • novi digitalni dnevnik vožnji autonomic logbook RX0

ATRON-ovo putno računalo time postaje neizostavan centar za podatke i komunikaciju u Vašim vozilima.

 

 

Novo: Fleet Operating System RX (FOS RX)

Pregled cjelokupne flote vozila

Sustav Fleet Operating System RX (FOS RX) prima online i u stvarnom vremenu sve sljedeće podatke iz vozila:

 • zadane/stvarne podatke o vožnji (prema redu vožnje)
 • podatke o stanju vozila iz FMS/CAN sabirnice
 • podatke o geografskom položaju vozila
 • podatke o vozaču iz autentifikacije pomoću ATRON-ove kartice/ ključa za sustav

Ovi objedinjeni podaci pružaju zaposlenicima radionice / spremišta stalno i automatski transparentan pregled cjelokupnog voznog parka. Anomalija na vozilu automatski se prepoznaje na temelju unaprijed konfiguriranih graničnih vrijednosti, koje se mogu pohraniti individualno, ovisno o vrsti sabirnice. Prije nego što vozač autobusa primijeti problem s vozilom, stručnjaci u centrali mogu intervenirati te, primjerice, "točno na vrijeme" poslati zamjenski autobus. Na vozačevom se računalu pojavljuje poruka i putnici su odmah obaviješteni. To omogućuje nesmetan tijek i smanjuje rizik od penala.

Prednosti ukratko:

 • sustav Fleet Operating System RX je također povezan s novom aplikacijom ATRON Driver App RX. Ako vozač otkrije kvar na vozilu, aplikacija tu informaciju šalje u pozadinski sustav. Backend softver vodi računa o cjelokupnom procesu i dokumentira napredak u digitalnoj datoteci vozila.
 • offline procjene iz sustava Fleet Operating System RX omogućuju bazu podataka za preventivno održavanje
 • u digitalnoj datoteci vozila svi se podaci o vozilu, uključujući i termine za sljedeći tehnički pregled ili servis prikazuju pregledno i kronološki - vođenje popisa u excelu je stvar prošlosti.
 • FOS RX je softver na temelju preglednika te se može fleksibilno koristiti pomoću standardnog internetskog preglednika

Novo: ATRON Driver App RX

Poboljšanje procesa i smanjenje jezičnih barijera

Aplikacija ATRON Driver App RX (iOS/Android) optimizira i digitalizira komunikaciju između vozača i spremišta/radionice u slučaju oštećenja na vozilu. Pomoću pametnog telefona vozač sada već tijekom svoje smjene spremištu može javiti trenutno stanje vozila.

Inteligentna jezgra ovog softvera je ATRON-ova matrica kodova koju je tvrtka sama razvila. U pozadini se oštećena komponenta automatski dodjeljuje određenom stanju, a kvalificirani djelatnik u spremištu/radionici onda na temelju unaprijed kvalificirane poruke iz sustava - uživo i u stvarnom vremenu - odlučuje može li vozilo ostati u pogonu ili se, primjerice, zbog neispravne kočnice treba isključiti iz prometa.

Prednosti ukratko:

 • jednostavna uporaba i višejezični prijevod uživo - uneseni tekst vozača prevodi se u stvarnom vremenu na željeni jezik djelatnika u kontrolnom centru
 • vozač u aplikaciji locira nedostatak i šalje točan položaj u radionicu. Tako se štedi dragocjeno vrijeme prilikom analize neispravnog vozila u radionici
 • aplikacija ATRON Driver App RX omogućuje korisniku da napravi kontekstualno osjetljiv predizbor komponenti koje su pogođene
 • u pozadinskom sustavu digitalna datoteka vozila pruža vozaču u aplikaciji i djelatniku u kontrolnom centru kronološki pregled prošlih aktivnosti na vozilu.

Novo: ATRON Autonomic Logbook RX

Prvi u potpunosti funkcionalan digitalni dnevnik vožnji za javni gradski prijevoz

S novim autonomic Logbook RX, ATRON uvodi prvi u potpunosti funkcionalan digitalni dnevnik u javni gradski prijevoz. To znači da je nespretno vođenje knjiga vožnji javnih prijevozničkih tvrtki stvar prošlosti. Pomoću softvera i hardvera koji se koriste u vozilu podaci bitni za vođenje dnevnika generiraju se izravno na ATRON-ovom putnom računalu AFR 4 i šalju u pozadinski sustav - uživo i u stvarnom vremenu.

Sljedeći su parametri bitni:

 • točna kilometraža vozila iz FMS/Can sabirnice
 • RBL-ovi podaci o vožnji i vrste usluga bitnih za porezne olakšice (linijske vožnje, itd.)
 • digitalni potpis vozača kroz provjerue autentičnosti na putnom računalu AFR 4 pomoću ATRON-ove sustavne kartice ili ATRON-ovog sustavnog ključa

Razlika u odnosu na uobičajena telematička rješenja je dodatna dostupnost vrsta usluga, podataka o vožnji i digitalnog potpisa vozača pomoću ATRON-ove sustavne kartice / sustavnog ključa na putnom računalu. Sustav time prije svega osigurava ispravnost i dosljednost podataka koje mora potvrditi carina prilikom pregleda zahtjeva za odobrenje poreznih olakšica.

Prijevozničke tvrtke sada mogu u bilo kojem trenutku pregledati knjige vožnji u operativnom sustavu flote RX (Fleet Operating System RX), generirati izvještaje i krajem godine "jednim pritiskom na gumb" izraditi zahtjeve za porezne olakšice. Mukotrpan prijenos podataka iz rukom pisanih knjiga vožnji u excel tablice je stvar prošlosti.

Novo: praćenje alternativnih pogona

Za buduće zahtjeve

Za prelazak na potpuno električne autobuse, potreban je opsežan nadzor vozila. Iako su nove pogonske tehnologije ekološke, one sa sobom nose određene neizvjesnosti za prijevozničke tvrtke. Akumulator je izložen nepredvidivim opterećenjima, posebno u ekstremnim situacijama kao što su zimi niske temperature, rad klima uređaja u vrućim ljetnim danima ili kada je autobus pun. S "praćenjem alternativnih pogona", ATRON nudi rješenje iz serije softvera RX za prijevozničke tvrtke koje u svakom trenutku žele imati pregled nad stanjem svoje flote.

Usluge ukratko:

 • prikaz točnog statusa napunjenosti iz FMS/Can sabirnice
 • prijenos podataka o preostalom dometu u kontrolni centar (ITCS / AVL) - uživo i u stvarnom vremenu
 • uzimanje u obzir stupnja popunjenosti u upravljanju dometom

Osim toga, sustav Fleet Operating System RX pohranjuje status napunjenosti u digitalnu datoteku vozila i dokumentira ga, na primjer, za procjene vezano za preventivno održavanje.